Kołdry obciążające dla organizacji non-profit


kołdra obciążeniowa dla organizacji no-profit

Balance Blankets™ to firma odpowiedzialna, a priorytetem naszego działania jest pomoc innym. Jako producent wyrobów terapeutycznych chcemy zapewnić ulgę jak największej grupie osób. Pragniemy, aby nasze kołdry dotarły do osób potrzebujących, których nie stać na ich zakup. Nawiązaliśmy współpracę z licznymi organizacjami non-profit, którym przekazujemy nieodpłatnie kołdry zwrócone przez klientów i wyroby po testach.

Druga szansa

Kołdry obciążeniowe zbierają coraz lepsze recenzje wśród użytkowników. Wiele osób chce poznać fenomen produktów Balance Blankets™ i decyduje się na ich 28-dniowy test. W większości przypadków użytkownicy chcą zatrzymać testowany produkt na dłużej. Czasem się jednak zdarza, że kołdry obciążeniowe wracają do nas po teście. Sprzedawane kołdry obciążeniowe wykonywane są według indywidualnych parametrów ciała i dlatego jako takie nie mogą wrócić na półkę po wykonanym teście. Jednak są to najczęściej prawie nowe produkty, które po odświeżeniu mogą służyć innym jeszcze przez długie lata. Zdajemy sobie sprawę, jaka ciąży na nas odpowiedzialność, jako na producencie wyrobów terapeutycznych, dlatego zdecydowaliśmy się przekazywać bezpłatnie kołdry ze zwrotów organizacjom non-profit. Jesteśmy zdania, że kołdry powinny dostać drugie życie i służyć osobom, których sytuacja finansowa nie pozwala na ich zakup. Najczęściej nasze kołdry trafiają do domów dziecka czy domów spokojnej starości.

W zgodzie z naturą

Z uwagi na fakt, że koce produkowane są na wymiar, to w przypadku zwrotu nie mogą ponownie trafić na sklepową półkę. Jednak coś z nimi trzeba zrobić. Oczywiście najprostszym sposobem ich pozbycia się byłaby utylizacja. I choć kołdry produkowane są z materiałów, które można poddać recyklingowi, to jednak jest to operacja kosztowna i nie całkiem neutralna dla środowiska. Szukając jakiegoś wyjścia z tej sytuacji, tak aby pozostać w zgodzie z naturą, postanowiliśmy, że po dokładnej dezynfekcji nasze kołdry trafią do osób potrzebujących w domach dziecka, schroniskach dla kobiet, domach opieki społecznej oraz innych placówkach terapeutycznych.

- Celem powstania naszej firmy była chęć pomagania innym. Nasza codzienna praca polega na udoskonalaniu naszych produktów, tak aby mogły jeszcze lepiej służyć wszystkim potrzebującym. Zdajemy sobie sprawę, że nie jesteśmy producentem zwykłych rzeczy, a raczej produktów terapeutycznych i spoczywa na nas szczególny obowiązek nie tylko troski o naszych klientów, ale także o całą planetę. Korzystamy z zasobów naturalnych, działamy w pewnym otoczeniu społecznym, wchodzimy w interakcje z różnymi ludźmi i dlatego staramy się z nimi dzielić nie tylko swoją wiedzą, ale także tym, co mamy najlepsze – czyli kołdrami obciążeniowymi” – mówi założyciel Balance Blankets™.

Wyższa świadomość społeczna

Nieodpłatne przekazywanie kołder obciążeniowych organizacjom non-profit to nie jedyna nasza charytatywna działalność. Staramy się brać udział w wielu innych projektach społecznych oraz wspierać osoby potrzebujące pomocy. Jesteśmy zwolennikami daleko posuniętej tolerancji i wyznajemy zasadę, że wszyscy są równi, dlatego od początku działalności zatrudniamy na wielu różnych stanowiskach osoby z niepełnosprawnościami fizycznymi i psychicznymi. Jesteśmy przekonani, że osoby z deficytami są w stanie wnieść w naszą działalność pewną wartość dodaną, której w inny sposób nie dałoby się osiągnąć. Dzięki współpracy z nami osoby z niepełnosprawnościami, do których adresowane są nasze produkty, mogą poznać bliżej zalety kołder obciążeniowych i łatwiej stać się ich użytkownikami.

Prospołeczny aspekt naszej działalności nie dotyczy tylko ludzi, ale także planety, na której żyjemy. Chcąc żyć w zgodzie z naturą, zrobiliśmy wiele, aby wyeliminować jak najwięcej czynników mających negatywny wpływ na środowisko. Maszyny w naszej fabryce zasilane są czystą energią słoneczną, a nie energią pochodzącą z gazu czy węgla, podczas której produkcji do atmosfery są emitowane szkodliwe gazy przyczyniające się do ocieplenia planety. Chcemy inspirować i zachęcać innych do wspierania osób potrzebujących i wykazywania większej troski o planetę.

Zobacz kołdry obciażeniowe


Dodaj komentarz


Należy pamiętać, że komentarze muszą zostać zatwierdzone przed ich opublikowaniem