Badania


Często jesteśmy pytani, czy skuteczność kołder obciążeniowych została kiedykolwiek udowodniona naukowo. Odpowiedź okazuje się skomplikowana. Poniżej krótko wyjaśnimy dlaczego trudno jest jednoznacznie udowodnić skuteczność kołder obciążeniowych. Wynika to po pierwsze z wysokich wymagań stawianych badaniom naukowym, a po drugie z wyzwania, jakim jest możliwość zmierzenia dobrostanu osoby w testach. Organizm ludzki z jego różnymi stanami emocjonalnymi jest dynamiczny i złożony, dlatego wyniki takich badań mogłyby być wykorzystane tylko częściowo jako dowód na skuteczność kołder obciążeniowych.

Kołdry obciążeniowe są zatem polecane zarówno przez terapeutów, jak i pacjentów, głównie ze względu na ich pozytywne doświadczenia. Odwołujemy się również do opinii naszych klientów, dlatego zawsze obserwujemy, w jaki sposób możemy zoptymalizować nasze produktu i poprawić samopoczucie użytkownika.

Niemniej jednak istnieją badania, które zajmowały się tym tematem i przynoszą wymierne rezultaty.

Największe do tej pory badanie oceniające bezpieczeństwo i skuteczność kołdry obciążeniowej z dorosłymi podczas hospitalizacji w zakresie zdrowia psychicznego, które badało bezpieczeństwo i skuteczność kołder obciążeniowych u dorosłych, zostało opublikowane w 2015 r. przez zespół naukowców w skład którego wchodzili T. Champagne, B. Mullen, D , Dickson i S. Krishnamurty. Badanie odbyło się w placówce psychiatrycznej, przebadano 30 osób dorosłych, a waga kołdry wynosiła 13 kg.

Badający doszli do następujących wniosków:

Badanie 1: 63% badanych dorosłych było w stanie zauważyć zmniejszenie objawów lękowych po zastosowaniu kołdry o masie 13 kg.

Badanie 2: 51% uczestników badania stwierdziło, że ich uczucie strachu zmniejszyło się, gdy byli przykryci kocem obciążającym 13 kg. 77% badanych preferowało kołdrę obciążeniową, jeśli miała by  dopasowaną do nich wagą obciążenia.

Badanie 3: Na pytanie „Kiedy czujesz się bardziej zrelaksowany?” 91% ankietowanych odpowiedziało „Kiedy używam kołdry obciążeniowej”.

Według Tiny Champagne sukces terapii przeprowadzonej kołdrami obciążeniowymi można przypisać tak zwanej samoorganizacji. Rozumie się przez to zdolność do niezależnego regulowania procesów wewnętrznych, czy to poprzez samokontrolę, czy poprzez uspokojenie. Te ważne procesy, w których zmniejsza się strach, a nasila się relaksacja, zachodzą same i przyczyniają się do równowagi w stosunkach między ludźmi. Kołdra obciążeniowa nie tylko pomaga w ostrych kryzysach, ale może być również stosowana zapobiegawczo.

Kołdry obciążające są często polecane osobom, które cierpią przez problemy związane ze snem lub zmagają się z różnymi formami autyzmu. Istnieją dwa godne uwagi badania na ten temat:

-  „Weighted Blankets and Sleep in Autistic Children - A Randomized Controlled Trial” (2014) autorstwa P. Gringas, D. Green, B. Wright, C. Rush, M. Sparrowhawk, K. Pratt, V. Algar, N. Hooke, D. Moore, Z. Zaiwalla i L. Wiggs,

- „Positive Effects of a Weighted Blanket on Insomnia. Journal of Sleep Medicine & Disorders”(2015) autorstwa R. Ackerley, G. Badre i H. Olausson.

W pierwszym badaniu oceniano wpływ kołdry obciążeniowej na sen u dzieci ze spektrum autyzmu. Główny nacisk położono na długość snu. W badaniu stwierdzono, że kołdra obciążeniowa nie miała wpływu na długość snu. Jednak naukowcy zauważyli, że mata obciążeniowa była preferowana przez dzieci i rodziców. To, czego badanie nie badało, to wpływ kołdry na poprawę jakości snu.

Drugie badanie wykazało, że kołdra obciążeniowa subiektywnie i obiektywnie wpłynęła pozytywnie na sen badanych. Sen był spokojniejszy, a ruchy ciała w jego trakcie były słabsze, co jest wskaźnikiem lepszej jakości snu. Uczestnicy badania stwierdzili, że czuli, że spali lepiej i głębiej.

Profesor Temple Grandin odkryła, że stymulacja głębokim naciskiem działa uspokajająco na układ nerwowy, podczas gdy lekki dotyk stymuluje układ nerwowy. Większość ludzi jest zaznajomiona z uczuciem odprężenia fizycznego i psychicznego, które towarzyszy masażowi. Kołdra obciążeniowa działa na podobnej zasadzie. Głęboki nacisk wywierany przez ciężar rozluźnia organizm, co powoduje wytwarzanie większej ilości serotoniny. Serotonina jest następnie przekształcana w melatoninę (hormon snu). Ciało otrzymuje wyraźny znak, że można teraz spać.

Więcej ciekawych artykułów na temat kołder terapeutycznych można znaleźć tutaj:

Jak działa kołdra obciążeniowa?

Kołdra obciążeniowa – dla kogo jest przeznaczona?

Poniżej znajdziecie listę innych przeprowadzonych badań:

Jeśli masz więcej pytań, odwiedź naszą stronę z najczęściej zadawanymi pytaniami lub po prostu wyślij nam je za pośrednictwem naszego adresu e-mail: cs@balanceblankets.pl.