Jak kołdry obciążające mogą pomóc dzieciom?


Kołdry obciążeniowe były wielokrotnie poddawane badaniom skuteczności w różnych warunkach. I choć zapewne będą jeszcze nie raz sprawdzane i testowane, to już dotychczasowe wyniki pokazują, że kołdry mają korzystny wpływ na wiele zaburzeń u dzieci.

Kołdry obciążeniowe pomocne u dzieci z zaburzeniami spektrum autyzmu

Jednym z problemów towarzyszących autyzmowi u dzieci są zaburzenia snu. Z badań wynika, że kołdry obciążeniowe pomagają poprawiać jakość snu u dzieci z autyzmem. I choć ta poprawa nie była dość znacząca, to na pewno nie dyskwalifikuje kołder w leczeniu zaburzeń snu. Inne badania wykazały obniżenie ciśnienia u osób z autyzmem.

Badacze skupili się tutaj na obiektywnych czynnikach. Rodzice zaś spoglądają na terapeutyczną moc kołder bardziej subiektywnie. Z ich opinii wyraźnie wynika – a przecież to oni obserwują swoje dzieci na co dzień – że po zakupie kołdry ich dzieci zdecydowanie lepiej spały. Czy potrzeba lepszej rekomendacji?

Kołdry obciążeniowe a ADHD

W ostatnim czasie przeprowadzono wiele badań dotyczących wpływu kołder obciążeniowych na zmniejszenie objawów ADHD. Analogiczne badania wykonano dla kamizelek obciążeniowych. Okazało się, że zarówno kołdry, jak i kamizelki mogą zredukować poziom nadpobudliwości.

Obiecujące wyniki przyniosło badanie dotyczące wpływu kamizelek obciążeniowych na wydajność dzieci z ADHD. U dzieci korzystających z kamizelek zaobserwowano mniej przerw w pracy, a nadpobudliwość wyraźnie spadła. Wykazano także, że kołdry obciążeniowe poprawiają jakość snu u dzieci z ADHD.

Jak kołdry obciążające działają uspokajająco na dzieci?

Niepokój, rozdrażnienie, nadmierne pobudzenie to stany charakterystyczne dla wszystkich dzieci – nie tylko tych chorych na ADHD. Z jednego z badań wynika, że stymulacja czucia głębokiego pozwala obniżyć pobudzenie autonomiczne. W innym badaniu naukowcy odnotowali, że stosowanie kołdry obciążeniowej zmniejszyło niepokój u ok. 33% z 32 badanych dzieci. U niektórych badanych stwierdzono także zmniejszenie objawów lęku.

Jak kołdry obciążeniowe pomagają w problemach ze snem u dzieci?

Wyniki jednego z badań dotyczących wpływu kołder obciążeniowych na problem autyzmu pokazały, że kołdry pomagają zmniejszyć problemy ze snem. Z badania ADHS Trusted Source wynika, że dzieci korzystające z kołder obciążeniowych szybciej zasypiały. Zmniejszyła się także liczba nocnych przerw podczas snu. Jednak to, co najistotniejsze, to to, że kołdry obciążeniowe mają korzystny wpływ na poprawę jakości snu u dzieci.

Zobacz kołdry obciażeniowe


Dodaj komentarz


Należy pamiętać, że komentarze muszą zostać zatwierdzone przed ich opublikowaniem